கனமழை - நாளை (05.12.2023) விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்ட மாவட்டங்கள்

 

*ராணிப்பேட்டை (பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகள்) * சென்னை (பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகள்) *காஞ்சிபுரம் (பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகள்)

 

* செங்கல்பட்டு (பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகள்) * திருவள்ளூர் (பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகள்)