கனமழை காரணமாக நாளை (15.11.2023) விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்ட மாவட்டங்கள்.

 


கனமழை காரணமாக நாளை (15.11.2023) விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்ட மாவட்டங்கள் விவரம்.

 

* திருவள்ளூர் (பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகள்)
 

* சென்னை ( பள்ளிகளுக்கு...)
 

* புதுச்சேரி/காரைக்கால் (பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகள்)