தமிழ்நாடு மாவட்ட நலவாழ்வுச் சங்கம் (DPH) DISTRICT QUALITY CONSULTANT பதவிக்கு விண்ணப்பிக்கலாம் மாத ஊதியம் ரூ. 40,000/- தமிழ்நாடு மாவட்ட நலவாழ்வுச் சங்கம் (DPH) DISTRICT QUALITY CONSULTANT பதவிக்கு விண்ணப்பிக்கலாம் மாத ஊதியம் ரூ. 40,000/-


(குறிப்பு : இந்த தளத்தில் தகவல்கள் அனைத்தும் PDF FILE ஆகவே கொடுக்கப்படுகின்றன, DOWNLOAD செய்து பயன்படுத்திக் கொள்ளவும்)


விண்ணப்பிக்கக் கடைசி தேதி 21.02.2023
விண்ணப்பப் படிவம் இணைக்கப்பட்டுள்ளது


Download Official Notification