இல்லம் தேடிக் கல்வி திட்டம் குறித்த கலிபோர்னியா பல்கலைக்கழக ஆய்வு முடிவுகள்!


இல்லம் தேடிக் கல்வி திட்டத்தால் கற்றல் இடைவெளி பெரிதும் குறைக்கப்பட்டுள்ளதாக கலிபோர்னியா பல்கலைக்கழக ஆய்வு முடிவு தகவல்!

COVID 19 _ Learning _ Loss_ Recovery_ Panel_ Data _Evidence _India.pdf

 

IMG_20220921_060917 IMG_20220921_060948

 

 

IMG_20220921_060927

IMG_20220921_060939IMG_20220921_060957