கனமழை காரணமாக இன்று(04.12.2021) பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப் பட்டுள்ள மாவட்டங்கள்.

 நாமக்கல் மாவட்டத்தில் பள்ளிகளுக்கும், மதுரை மாவட்டத்தில் பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை என அந்தந்த மாவட்ட ஆட்சியர்கள் அறிவித்துள்ளார்கள்.