உள்ளாட்சி தேர்தலில் உங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட வாக்குச்சாவடி எது? எவ்வாறு எளிதாக தெரிந்து கொள்வது? முழு விவரம்

கீழ்கண்ட லிங்க்கை பயன்படுத்தி 06.10.2021 அன்று நடைபெறவுள்ள 9 மாவட்டங்களுக்கான உள்ளாட்சி தேர்தலில் வாாக்குச்சாவடி அலுவலர்களான உங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட வாக்குச்சாவடி தெரிந்து கொள்ளலாம்.