தமிழகத்தின் இன்றைய கொரோனா  பாதிப்பு நிலவரம் மக்கள் நல்வாழ்வு துறை வெளியீடு.

 தமிழகத்தில் இன்று ஒரே நாளில் 1,531 பேருக்கு கொரோனா  பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. 

சென்னையில் மட்டும் இன்று ஒரே நாளில் 184 பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.

 12 வயதுக்கு கீழ் உள்ளவர்கள் 78 பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளார்கள்.

 இன்றைய உயிரிழப்பு - 23 பேர்

 சென்னையில் மட்டும் -5பேர்.

இணைநோய் இல்லாதவர் -2 பேர் என மக்கள் நல்வாழ்வு துறை தெரிவித்துள்ளது.