தங்கம் மற்றும் வெள்ளியின் இன்றைய விலை நிலவரங்கள்.!

 சென்னையில் இன்று காலை நிலவரப்படி 22 காரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு 96 ரூபாய் குறைந்து ஒரு சவரன் 36, 120 ரூபாய்க்கும் ஒரு கிராம் 4, 515 ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.

 வெள்ளியின் விலை நிலவரம்;

 வெள்ளி கிலோவிற்கு 300 ரூபாய் அதிகரித்து ஒரு கிலோ 67, 700 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. ஒரு கிராம் 67.70 ஆகவும் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.