தங்கத்தின் இன்றைய விலை நிலவரம்.!!


 இன்று காலை நிலவரப்படி சென்னையில் 22 கேரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு 4 ரூபாய் அதிகரித்து ஒரு கிராம் 4,355 ரூபாய்க்கும் சவரனுக்கு 32 ரூபாய் அதிகரித்து ஒரு சவரன் 34, 840 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.