தொடர்ந்து குறையும் தங்கத்தின் விலை. இன்றைய விலை நிலவரம்.!

 சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு 16 ரூபாய் குறைந்து ஒரு கிராம் 4,355 ரூபாய்க்கும் சவரனுக்கு 120 ரூபாய் குறைந்து 34, 840 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.