TNPSC GROUP - 4 Important Study Material Tamil ( Unit - 3)


ஒருங்கிணைந்த குடிமைப் பணிகள் குரூப் 4 மற்றும் விஏஓ தேர்வுகளுக்கான வினா-விடை

அடைமொழியால் குறிக்கப்படும் முக்கிய நூல்கள் :

1. திருவள்ளுவப் பயன், தமிழ் வேதம், தமிழ்மறை, உத்தரவேதம் - திருக்குறள்


2. முத்தமிழ் காப்பியம், முதல் காப்பியம், குடிமக்கள் காப்பியம், உரையிட்ட பாட்டுடைச் செய்யுள், மூவேந்தர் காப்பியம் - சிலப்பதிகாரம்


  3. இரட்டைக் காப்பியம் - சிலப்பதிகாரம், மணிமேகலை


4. ஐம்பெருங்காப்பியம் - சிலப்பதிகாரம், மணிமேகலை, சீவகசிந்தாமணி, குண்டலகேசி, வளையாபதி


5. ஐஞ்சிறுங் காப்பியம் - நாககுமார காவியம், உதயண குமார காவியம், சூளாமணி, யாசோதா காவியம், நீலகேசி


6. காம நூல், மண நூல் - சீவகசிந்தாமணி


7. கம்பசித்திரம், இராமாவதாரம், கம்ப நாடகம், இராம காதை, இராமசரிதம் - இராமாயணம்


8. நெடுந்தொகை - அகநானூறு


9. திருத்தொண்டர் புராணம் - பெரிய புராணம்


10. பாவைப்பாட்டு - திருப்பாவை
11. தமிழர் வேதம் - திருமந்திரம்


12. முதல் இலக்கணம் - அகத்தியம்


13. சிற்றதிகாரம் - நன்னூல்


14. கூத்தாற்றுப்படை - மலைபடுகடாம்


15. பதிணென் கீழ் கணக்கு - 18 நீதி நூல்கள்


16. பதிமென் மேல் கணக்கு - பத்துப்பாட்டும், எட்டுத்தொகையும்


17. திணை இலக்கியம் - சங்க இலக்கியம் (நூல்கள்)


18. புலவராற்றுப்படை - திருமுருகாற்றுப்படை


19. கூத்தராற்றுப்படை - மலைபடு கடாம்


20. முதற்பரணி - கலிங்கத்துப் பரணி


21. பிள்ளைப்பாட்டு - பிள்ளைத்தமிழ்


22. உழத்திப்பாட்டு - முக்கூடற்பள்ளு


23. குறத்திப்பாட்டு - திருக்குற்றாலக் குறவஞ்சி


24. பாவைப்பாட்டு - திருப்பாவை


25. பஞ்ச காப்பியம் - ஐம்பெருங்காப்பியம்


26. தமிழ்மொழியின் உபநிடதம் - தாயுமானவர் பாடல்கள்


27. போர்க் காவியம் - தகடூர் யாத்திரை


28. இசைப்பா - திருவிசைப்பா


29. ஆதி உலா - திருக்கயிலாய ஞான உலா


30. தெய்வ உலா - திருக்கயிலாய ஞான உலா


31. குட்டித்தொலைகாப்பியம் - தென்னூல் விளக்கம்


32. சின்னூல் - நேமி நாதம்


33. குட்டித் திருவாசகம் - திருக்கருவைப் பதிற்றுப் பத்தந்தாதி
சரியான பொருளைத் தேர்வு செய்தல்:

வேழம், சிந்துரம், கரி, வாரணம், களபம் - யானை


 கடகரி - மதயானை


புரி, இவுளி, வயமா, வாரணம் - குதிரை


அரி, மடங்கல், ஏறு  - சிங்கம்


தீபு - புலி


இகல் - போர்


இகல் - பகை


எழில்  - அழகு


அவலம், ஊறு, இடர், வாதை - துன்பம்


ஏதம் - குற்றம்


ஏதம் - கேடு


புரை, கோது, மது- குற்றம்


பிணி - நோய்


பகை - செற்றம்


வசை - குற்றம்


ஏமம் - காவலம்


புடர் - துயரம்


இன்னா - துன்பம்


உற்றுழி - துன்புறுகாலம்


வன்மை - தீராப்பகை


இன்மை, நல்குரவு - வறுமை


தீனம் - நடப்பு


நிந்தை - இகழ்ச்சி


சினம் - கோபம்


இரவி - சூரியன்


கனகம் - தங்கம்


கலிழி - கலங்கல்


ஒவம் - ஒவியம்


வாகை - வெற்றி


மள்ளர் - வீரர்


தொடை - மாலை


வெற்பு, நகம், கிரி, வரை - மலை


முனிவு - வெறுப்பு


இடங்கல் - முதலை


மடங்கல் - சிங்கம்


கடகரி - மதயானை


பாந்தன் - பாம்பு


சுரும்பு - வண்டு


மந்தி - பெண்குரங்கு


கடுவன் - ஆண் குரங்கு


பிணை - பெண் மான்


நுணல் - தவளை


மறி - மான் கன்று


மரை - மான்


தளை - விலங்கு


கயல் - மீன்


புள் - பறவை


மதுரகம் - தேனீ


கிள்ளை - கிளி


குருகு - அன்னப்பறவை


களியானை - மதம் கொண்ட யானை


பிடி - பெண் யானை


ஞிமிறு - வண்டு, தேனீ


ஞமலி - நாய்


எகினம் - நாய், புளியரம்


கிலி - அச்சம், பயம்


மஞ்சு, கொண்டல் - மேகம்


பெயல் - மழை


கால் - காற்று


அனிலன் - காற்று


வாரிதி - கடல்


வளி - காற்று


மாரன் - மன்மதன்


குருகு - அன்னப்பறவை


கொழுநன் - கணவன்


அங்கன் - அழகிய இடம்


நாண் -அம்பு


மந்தா நிலம் - தென்றல்


பங்கயம் - தாமரை


பதுமம் - தாமரை


என்பு - எலும்பு


வடு - தழும்பு


பொறை - பொறுத்தல்


முனிவு - சினம்


கருமம் - செயல்


நிரல் - வரிசை


மாசு - குற்றம்


மறு - களங்கம்


கிரணம் - ஒளிக்கதிர்


காணம் - பொற்காசு


அரவும், - ஒலி, பாம்பு


ஈகம் - தியாகம்


நலிவு - கேடு


அதர் - வழி


குருசு - சிலுவை


கன்னல் - கரும்பு


வேய் - மூங்கில், ஒற்று


கவை - கிளை


புனல் - ஆறு, நீர்


ஆழில் - கடல், சக்கரம்


எழிலி - மேகம்


கவின் - அழகு


கவரி - சாமரம்


கப்பிய - கவிழ்ந்த


நீள் வானம் - நீண்ட வானம்


ஞானலம், புவனம் - உலகம்


விசும்பு - ஆகாயம்


சவை - சபை


உரவு - வலிமை


சிந்தை - மனம்


பூவை  - பெண்


மருப்பு - கொம்பு


மாறன் வழுதி - பாண்டியன்


திருவினாள் - திருமகள்


கிளை - உறவினர்


பொதும்பர் - சோலை


கபம் - கோழை


திரு - செல்வம்


மதலை - குழந்தை


அவா - பேராசை


சித்தம் - மனம்


சீர் - செல்வம், சிற்பு


தொழும்பர் - தொண்டர்


அவதூறு - பழிச்சொல்


நோன்மை - தவம்


நொயமை - மென்ணை


தொய்பு - இளைப்பு


யாக்கை - உடம்பு


தேறல் - தேன்


விழுப்பம் - பெருமை


குழவி - குழந்தை


புயம் - தோள்


தாதை - தந்தை


வேணி - சடை


ஊன் - உணவு


ஊண் - இறைச்சி


நுதல் - நெற்றி


அல் - இரவு


ஆகடியம் - ஏளனம்


விபுதர் - புலவர்


மன்னர் - வீரர்


அரி - திருமால், வெட்டு


நா - நாக்கு


உடைமை - செல்வம்


பொலம் - அழகு


வீறு - பெருமை


எயிறு - பல்


மோலி - முடி


சோரன் - திருடன்


உவகை - மகிழ்ச்சி


நேயம் - அன்பு


அல் - இரவு


புனல் - நீர்


செந்தண்மை - இரக்கம்


அகவை - வயது


கமழ்தல் - மணம் வீசுதல்


மிசைந்திட - உயர்வாக


ஆதவன் - சூரியன்


மகபதி -இந்திரன்


உம்பரார்பதி - இந்திரன்


கனலி - ஞாயிறு (சூரியன்)


கோயில் - அரண்மனை


வேந்தன் - அரசன்


கோன் - மன்னன்


வளி - காற்று


அந்தி - மாலை


விண்மீன் - நட்சத்திரம்


உடுக்கை - ஆடை


நீத்தும் - வெள்ளம்
மருட்சி - மிரலுதல்


உறு - மிகுதி


தருக்கு - செருக்கு


சாமரை - விசிறி


நறை - தேன்


திங்கள் - மாதம்


 யாமம் - நள்ளிரவு


படி - நிலம்


கூலம் - நவதானியம்


சுகந்தம் - வாசனை


ஆகம் - உடம்பு


குடகு - மேற்கு


அகழ்தல் - தோண்டுதல்


கல்லி - தோண்டி


மருகுவோம் - பருகுவோம்


இகல் - பகை


நகம் - மலை


கெந்தம் - பற்கள்


நண்ணுகின்றவர் - நெடுங்குகின்றவர்


சட்டம் - தொகுதி


ஈட்டிய - சம்பாதித்த


அருந்த -  குடிக்க


இயையாறு - ஆடாகாது


திடல் -  திறந்தவெளி


இல்லம் - வீடு


மன்பதை - மக்கள் பரப்பு


கெந்தம் - பற்கள்


சாந்தம் - அமைதி


ஈதல் - கொடுத்தல்


நோன்பு - விரதம்


எழில் - அழகு


ஆண்மை - வீரம்


உழி - இடம்


மார்க்கம் - வழி


ஈகை - கொடுத்தல்


வெகுளி - கோபம்


அழல் - நெருப்பு


ஆன்ற - சிறந்த


தெரிந்து - தேர்ந்தெடுத்து


கைமாறு - பதில் உதவி


நிரல் - வரிசை


கெய்து - பறித்து


அரை - இடுப்பு


அண்மை - அருகில்


சின்னம் - அடையாளம்


முகாம் - பாசறை


 கலம் - கப்பல்


 நாவாய் - படகு


கோடிகம் - ஆடை


மரவுரி - மரப்பட்டையால் ஆன உடை


மதகு - நீர்தேக்கப்பட்டுக் கட்டப்பட்டிருக்கும் இடம்


கிடுகு - பாய்போல் பின்னிய தென்னங்கிற்று


கறவை - பால் தரம் பசு


விட்டம் - வட்டத்தின் குறுக்களவு


நானிலம் - உலகம்


முண்டக மலரோன் - பிரம்மா


குரம்பு - வயல்வரம்பு


பாசடை - புசுமையான இலை


மதுரை நாயகன் - சிவபெருமான்


மாயோன் - திருமால்


கனியிசைக் கிழவன் -  பாணபத்திரன்


வேறல் - வெற்றி பெறுதல்


திரை - அலை


சென்னீர் - செல்கின்ற நீர்


கவல்கின்றான் - வருந்துகின்றான்


உழந்தும் - வருந்தியும்


ஆகுலன் - வீன் ஆரவாரம்


அரம்பை - வாழை


புயல் - மேகம்


திறம்புவதில்லை - மாறுவதில்லை


உழவு - முரசு


கேணி - கிணறு


தொழுப - வணங்குபவர்


ஒம்புதல் - பாதுகாத்தல்


தீங்கனி - இனிய பழம்


எறு - உரம்


ஒள்ளியன் - மேன்மை உள்ளவன்


கால் - காற்று


கொண்டல் - மேகம்


மஞ்சு - மேகம்


நீதகம் - வெள்ளம்


கமலம் - தாமரை


பந்தனை - ஆசை


பக்கணம்  - தின் பண்டம்


அணியம் - நெருக்கம்


புல்லியர் - அறிவில்லாதவர்


அந்தகன் - பிறவிக்குருடன்


மெளலி - முடி, சடைமுடி


பிடறு - கழுத்து


பஃறி - படகு, ஒடம்


பெளவம் - கடல், உப்பு


துறக்கம் - தேவலோகம்