ஆசிரியர் தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்கும் தேதி செப்டம்பர் 20 க்கு மாற்றம். தமிழ்நாடு ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் நடத்தவிருந்த ஆசிரியர் தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்கும் தேதி செப்டம்பர் 20-ஆம் தேதிக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது.

 முதுநிலை உதவியாளர், உடற்கல்வி இயக்குனர், கணினி ஆசிரியர், விண்ணப்பம் தொழில்நுட்ப கோளாறு காரணமாக ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது