அகவிலைப்படி சார்ந்த மாண்புமிகு பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி அவர்கள் சட்டமன்றத்தில்   பதில் உரைகள் - வீடியோ


அகவிலைப்படி சார்ந்த மாண்புமிகு பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி அவர்கள் சட்டமன்றத்தில்   பதில் உரைகள் - வீடியோ


Click here to download  video