முதலமைச்சரின் விரிவான மருத்துவ காப்பீட்டு திட்டத்தின் கீழ் கொரோனா சிகிச்சைக்கான கட்டணத்தை மாற்றி அமைத்து தமிழக அரசு அரசாணை வெளியீடு.முதலமைச்சரின் விரிவான மருத்துவ காப்பீட்டுத் திட்டத்தின் கீழ் திட்ட பயனாளிகள் மற்றும் பொதுமக்களுக்கு தனியார் மருத்துவமனைகளில் கொரோனா சிகிச்சைக்கான கட்டணத்தை மாற்றி அமைத்து தமிழக அரசு அரசாணை வெளியீடு.