தொடர்ந்து குறையும் தங்கத்தின் விலை. இன்றைய விலை நிலவரம்.!

 சென்னையில் இன்று காலை நிலவரப்படி ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை

 கிராமுக்கு 1 ரூபாய் குறைந்து ஒரு கிராம் 4, 439 ரூபாய்க்கும், சவரனுக்கு 8 ரூபாய் குறைந்து ஒரு சவரன் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை 35, 512 ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.