தங்கம் மற்றும் வெள்ளியின் இன்றைய விலை நிலவரங்கள்.!


 சென்னையில் இன்று காலை நிலவரப்படி ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை  சவரனுக்கு 128 ரூபாய் குறைந்து ஒரு சவரன் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை 35, 752 ரூபாய்க்கும்  ஒரு கிராம் 4 469 ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.


 வெள்ளியின் விலை நிலவரம்:

 வெள்ளி ஒரு கிராம் ரூ .67 .90 க்கும் ஒரு கிலோரூ.67.900 க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.