தங்கம் மற்றும் வெள்ளியின் இன்றைய விலை நிலவரங்கள்!

 சென்னையில் இன்று காலை நிலவரப்படி ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு 4 ரூபாய் குறைந்து ஒரு கிராம் 4, 466 ரூபாய்க்கு விற்பனையாகிறது. அதன்படி சவரனுக்கு 32 ரூபாய் குறைந்து ஒரு சவரன் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை 35, 688 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.

 வெள்ளியின் விலை நிலவரம்;

 வெள்ளி கிராமுக்கு 10 காசுகள் அதிகரித்து ஒரு கிராம் வெள்ளி 66.70க்கும் ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ. 60 .700 க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.