6th std All  Subject Assignments - Topics  PDF Download

    

ஆறாம் வகுப்பு மாதிரி ஒப்படைப்புகள்(Assignments) பதிவிறக்கம் செய்துகொள்ள கீழே உள்ள இணைப்பை கிளிக் செய்யுங்கள்.. நன்றி.


6th Tamil  Assignments - Click Here to Download


6th English  Assignments - Click Here to Download


6th Maths  Assignments;


Maths Assignments ( T/M) - Click Here to Download


Maths Assignments ( E/M) - Click Here to Download


6th Science  Assignments;


Science  Assignments (T/M) - Click Here to Download


Science  Assignments (E/M) - Click Here to Download


6th  socialScience  Assignments;


Science  Assignments (T/M) - Click Here to Download


Science Assignments  (E/M)  - Click Here to Download