தேசிய நல்லாசிரியர் விருதுக்கான பட்டியல் அறிவிப்பு - தமிழகத்தில் இருந்து 2 ஆசிரியைகள் தேர்வு .யார் ? அந்த ஆசிரியைகள்.


தேசிய நல்லாசிரியர் விருதுக்கு தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ள ஆசிரியர்கள் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. அதில் தமிழகத்தின் சார்பில் இரு ஆசிரியைகள் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளனர்.


1. Ms Asha Devi K , Head Teacher , Panchayath Union Middle School , Piratiyur , Manikandam , Tiruchirappalli Tamil Nadu - 620009 


2. Ms Lalitha D , Headmistress , Government Girls Higher Secondary School , Modakkurichi , Erode , Tamil Nadu - 638104


List of Awardee Teachers Selected for National Award - 2021 Pdf - Download here...