தங்கம் & வெள்ளியின் இன்றைய விலை நிலவரங்கள்..!


* சென்னையில் இன்று காலை நிலவரப்படி ஆபரண தங்கம் கிராமுக்கு 17 ரூபாய் அதிகரித்து ஒரு கிராம் தங்கத்தின் விலை 4, 490  ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
* சவரனுக்கு 136 ரூபாய் அதிகரித்து ஒரு சவரன் 35, 920 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.


 வெள்ளியின் விலை நிலவரம்;


* வெள்ளி கிலோவுக்கு 100 ரூபாய் குறைந்து ஒரு கிலோ 74 , 900 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
 ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ.74.90 க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.