தங்கம் &வெள்ளி இன்றைய விலை நிலவரங்கள்.

 

 
 சென்னையில் இன்று காலை நிலவரப்படி ஆபரண தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு 1 ரூபாய் அதிகரித்து ஒரு கிராம் 4, 486 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. சவரனுக்கு 8 ரூபாய் அதிகரித்து ஒரு சவரன் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை 35, 888 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.

 வெள்ளியின் இன்றைய விலை நிலவரம்.


  சென்னையில் இன்று காலை நிலவரப்படி வெள்ளி விலையில் எந்தவித மாற்றமும் இன்றி ஒரு கிராம் 74. 90 க்கு விற்பனையாகிறது. 8 கிராம் வெள்ளியின் விலை 599 . 20 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.  ஒரு கிலோ வெள்ளியின் விலை 74, 900 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.