திருவாரூரில் உள்ள திருக்குவளையில் கலைஞர் இல்லத்தை பார்வையிட்ட பின்னர் அங்குள்ள பதிவேட்டில் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் எழுதிய குறிப்பு.

 திருவாரூரில் உள்ள திருக்குவளையில் கலைஞர் இல்லத்தை பார்வையிட்ட   பின்னர் அங்குள்ள பதிவேட்டில் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் எழுதிய குறிப்பு.