தொடர்ந்து உயரும் தங்கத்தின் விலை. இன்றைய விலை நிலவரம்.!


 சென்னையில் 22 காரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு 5 ரூபாய் அதிகரித்து ஒரு கிராம் 4,  525 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.

சவரனுக்கு 40 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு சவரன் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை 36, 200 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.