தங்கத்தின் இன்றைய விலை நிலவரங்கள்.!


 சென்னையில் இன்று காலை நிலவரப்படி  கிராமுக்கு 11  ரூபாய் குறைந்து ஒரு கிராம் தங்கத்தின் விலை 4, 475 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. சவரனுக்கு 88 ரூபாய் குறைந்து ஒரு சவரன் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை 35, 800 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.