தங்கத்தின் இன்றைய விலை நிலவரங்கள்.


 சென்னையில் 22 காரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு 37 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு கிராம் 4, 443 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
 சவரனுக்கு 296 ரூபாய் அதிகரித்து ஒரு சவரன் 35, 544 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.