2 மாவட்ட முதன்மைக் கல்வி அலுவலர்கள் மாற்றம் - தமிழக அரசு உத்தரவு.


விண்ணப்பத்தில் உள்ள தனியரின் கோரிக்கையின் அடிப்படையில் தமிழ்நாடு பள்ளிக் கல்விப் பணியில் வகுப்பு : lle சார்ந்த முதன்மைக் கல்வி அலுவலர் மற்றும் அதனையொத்த பணியிடங்களில் பணியும் கீழ்க்கண்ட அவர்களுக்கு அவர்களது பெயருக்கு எதிரே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பணியிடங்களில் பணியிட மாறுதல் வழங்கி அரசு ஆணையிடுகிறது.

 

 IMG-20210708-WA0320