பள்ளி மாணவர்களுக்கான கல்வி தொலைக்காட்சி ஒளிபரப்பாகும் சேனல் பட்டியல்

 

 .com/

 

 Tata Sky - 1554 ( Channel Number)


Airtel Digital TV - 821 ( Channel Number)


Sun Direct - 33 ( Channel Number)


TACTV - 200 (Channel number)


SCV - 98 (Channel number)


TCCL - 200 (Channel number)


VK Digital -55 (Channel number)


Akshaya Cable -17 (Channel number)