தமிழகத்தில் முழு ஊரடங்கு தளர்வுகள் அளிப்பது குறித்து முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின் இன்று அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை .


 தமிழகத்தில் முழு ஊரடங்கு தளர்வுகள் அளிப்பது குறித்து முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின் இன்று அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை ;