தங்கம் & வெள்ளி    இன்றைய விலை நிலவரங்கள்!


 சென்னையில் 22 கேரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு 15 ரூபாய் அதிகரித்து ஒரு கிராம்  4,455 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது .ஒரு சவரனுக்கு 120 ரூபாய் அதிகரித்து ஒரு சவரன் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை 35, 640 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது. 


வெள்ளியின் விலை நிலவரங்கள்:


 வெள்ளி  ஒரு கிராமுக்கு 40 காசுகள் அதிகரித்து ஒரு கிராம் 73 .40க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது. 8 கிராமுக்கு 3.20 ரூபாய் அதிகரித்து 8 கிராம் வெள்ளியின் விலை 587. 20 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது