தமிழகத்தில் 49 IPS அதிகாரிகளை இடமாற்றம் செய்து தமிழக அரசு உத்தரவு 


CLICK HERE TO DOWNLOAD  49 IPS TRANSFER LIST