ஆசிரியர்கள் மற்றும் அரசு பணியாளர்கள் 20.06.2021 க்குள் கொரோனா வைரஸ் தடுப்புக்கான தடுப்பூசி கண்டிப்பாக போட வேண்டும் 


 ஆசிரியர்கள் மற்றும் அரசு பணியாளர்கள் 20.06.2021 க்குள் கொரோனா வைரஸ் தடுப்புக்கான தடுப்பூசி கண்டிப்பாக போட வேண்டும் 

CLICK HERE TO DOWNLOAD CEO PROCEEDINGS