ஆசிரியர்களுக்கு ஊதியம் பாதியாக குறைக்கப்படும் என்ற செய்தி வதந்தியே - முதலமைச்சர் .

ஆசிரியர்களுக்கு ஊதியம் பாதியாக குறைக்கப்படும் என்ற செய்தி வதந்தியே - முதலமைச்சர் திருச்சியில் அறிவிப்பு.பத்திரிகையாளர்:

தந்தி தொலைக்காட்சி மண்டல செய்தியாளர்

திரு. விஜய கோபால் எழுப்பிய கேள்வி..


👉 அரசு ஆசிரியர்கள் சம்பளம், 50 சதவீதமாக குறைக்கப்படுவதாக ஒரு செய்தி பகிரப்படுகிறப்படுகிறதே. அது பற்றி..


தமிழக முதலமைச்சர்: வதந்திகளுக்கு எல்லாம் பதில் சொல்ல வேண்டியதில்லை...