தேர்தல் 2021 - பணிக்கான மதிப்பூதியம் அனுமதித்து அரசாணை வெளியீடு. ( மதிப்பூதிய விவரம் ) 

 IMG_20210402_081127


G.O -188 தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் - ஏப்ரல் 2021 - பணிக்கான மதிப்பூதிய விவரம் :

IMG_20210402_081113

ORDER :

 In the Government Orders first to fourth read above , orders were issued for sanction of flat rate allowances for the personnel drafted for election duty as per the rates indicated therein . The remuneration is payable to the Polling Personnel on the day of poll and to the Counting Personnel on the completion of counting of votes

2. In connection with the General Elections to Tamil Nadu Legislative Assembly , 2021 and Bye - election to Lok Sabha from 39. Kanniyakumari Parliamentary Constituency for which polling is scheduled for 6th April 2021 , the requirement of funds for payment of remuneration to polling , counting and certain other categories of personnel has been worked out as indicated in the Annexure - II to this order.

3. Sanction is accorded under Article 99 of Tamil Nadu Financial Code , Volume - I for drawal of a temporary advance of Rs.71,21,36,000 / - ( Rupees Seventy one crores twenty one lakhs and thirty six thousand only ) as indicated in the Annexure - II to this order towards the payment of remuneration to the personnel drafted for election duty . The district - wise break - up of the lumpsum advance sanctioned is specified in Annexure - II . The entire expenditure will be borne by the State Government.

GO .NO.188-Election  remuneration-Download here