தொடர்ந்து உச்சத்தை தொடும் தங்கத்தின் விலை !

 தங்கத்தின் விலை கடந்த சில நாட்களாக  உயர்ந்து வருகிறது.  இன்று சென்னையில் 22 காரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று சவரனுக்கு 176 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு சவரன் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை 37, 984 ரூபாய்க்கு விற்பனையானது. ஒரு கிராமுக்கு 22 ரூபாய் விலை உயர்ந்து ஒரு கிராம் ஆபரண தங்கத்தின் விலை 4, 748 ரூபாய்க்கு விற்பனையானது.