தொடர்ந்து சரியும் தங்கத்தின் விலை! இன்று எவ்வளவு தெரியுமா ?

சென்னையில் 22 கேரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு 24 ரூபாய் குறைந்து 37 ஆயிரத்து 416 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது. அதே போல் ஒரு கிராமுக்கு 3 ரூபாய் குறைந்து 4 ஆயிரத்து 677 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.