01.01.2021 நிலவரப்படி உடற்கல்வி ஆசிரியர் நிலையிலிருந்து உடற்கல்வி இயக்குநர் நிலை-2 பதவி உயர்வுக்கு தகுதி வாய்ந்தவர்கள் சார்பில் தற்காலிக பெயர்ப் பட்டியல் தயார் செய்து வெளியீடு!

 

 CLICK HERE -DIR.PRO

CLICK HERE PANEL LIST