தங்கத்தின் இன்றைய விலை நிலவரம். 

 சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு 8 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு சவரன் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை 37 ஆயிரத்து 264 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது .இதேபோல் ஒரு கிராம் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை ஒரு ரூபாய் உயர்ந்து 4, 658 ரூபாய்க்கு விற்பனையானது. இதுதான் இன்றைய தங்கத்தின் விலை நிலவரம்.