கல்வி தொலைக்காட்சி - அட்டவணை (2021-22) வகுப்புகள் 1-12th Std - PDF 


.com/


2021 மற்றும் 2022 ஆம் கல்வி ஆண்டுக்கான 1 முதல் 12-ஆம் வகுப்பு வரையிலான கல்வி தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பப்படும் பாடங்கள் எந்தெந்த வகுப்புகளுக்கு எந்தெந்த நேரத்தில் ஒளிபரப்பப்படும் என்பதற்கான கால அட்டவணை  கீழே உள்ள லிங்கில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

1to12 STD (2021-2022)Kalvi Tv Scheduled Pdf Download Here