7th English Worksheet Key Answer 

 WORK SHEET -1 CLICK HERE

 

WORK SHEET- 2 CLICK HEREWORK SHEET- 3 CLICK HERE

 

WORK SHEET- 4 CLICK HERE

  

 WORK SHEET- 5  6 7 CLICK HERE

 

WORK SHEET- 8  CLICK HERE 

 

WORK SHEET-9 CLICK HERE 

 

WORK SHEET -10 CLICK HERE

 

WORK SHEET -12 CLICK HERE 

 

WORK SHEET -13 CLICK HERE 

 

WORK SHEET -14 CLICK HERE 

 

WORK SHEET -15 CLICK HERE 

 

WORK SHEET -16 CLICK HERE 

 

WORK SHEET -17CLICK HERE 

 

WORK SHEET- 18 CLICK HERE