மார்ச் 27 முதல் தேர்தல் முடியும் வரை தொடர்ந்து பள்ளிகளை திறந்து வைக்க பள்ளிக்கல்வித்துறை உத்தரவு.

 

 As it has been proposed to live web stream poll proceedings , during the ensuing General Elections to Tamil Nadu Legislative Assembly 2021 , vendors for live web streaming have been instructed to inspect all polling stations on 22.03.2021 and 23.03.2021 . From 27.03.2021 to 02.04.2021 for installation of camera , 03.04.2021 and 04.04.2021 for first dry run and 05.04.2021 for second dry run. It is therefore requested to instruct all the Chief Educational Officers , District Educational Officers and Block Educational Officers under your control to keep open school buildings which are to function as polling booth and to extend their full co - operation for live streaming on the day of poll