ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று குறைந்துள்ளது. எவ்வளவு தெரியுமா? 

 சென்னையில் 22 கேரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று சவரனுக்கு 216 ரூபாய் குறைந்து ஒரு சவரன் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை 37 ஆயிரத்து 312 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது .அதே போல் ஒரு கிராமுக்கு 27 ரூபாய் குறைந்து 4 ஆயிரத்து 664 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.