தங்கத்தின் இன்றைய விலை நிலவரம்.

 சென்னையில் இன்று 22 காரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை ஒரு சவரனுக்கு 8 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு சவரன் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை 38, 528 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது. கிராமுக்கு ஒரு ரூபாய் உயர்ந்து 4,816 ரூபாய்க்கு ஒரு கிராம் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.