2020- 21ஆம் கல்வியாண்டு - பத்தாம் வகுப்பிற்கான, குறைக்கப்பட்ட பாடத்திட்ட விவரம்...

Tamilnadu School Education Announced

10th Reduced Syllabus - Download here


10th Reduced Syllabus - English Medium - Download here