தொடர்ந்து உயர்ந்து வரும் தங்கத்தின் விலை!

 சென்னையில் இன்று 22 காரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூபாய் 56 உயர்ந்து ஒரு சவரன் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை37, 760 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது. அதே போல் ஒரு கிராம் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை 7 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு கிராம் தங்கத்தின் விலை 4,720 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.