இன்று தங்கம் விலை திடீர் உயர்வு !

 சென்னையில் இன்று ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூபாய் 766 உயர்ந்து ஒரு சவரன் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை 37, 864க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது .ஒரு கிராம் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை ரூபாய் 97 உயர்ந்துரூ.4,733க்கு இன்று விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதேபோல் வெள்ளி1 கிராம் ரூ.69,50க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.